Bilder fra lørdag

Paul Fekjær og hans kamera var på plass i Nordstrandhallen lørdag.

Skrevet av NTH

Her kan du se resultatene.