Styret

Skrevet av NTH

Leder: Torbjørn Sølsnæs

Nestleder: Jan Frode Engkrog

Sportslig ansvarlig: Terje Gulbrandsen

Medlem: Mona Grenaker